قوانین مرجوعی

هنگام مرجوع کردن مرسوله، چه نکاتی را باید در نظر بگیریم؟

∴ در صورت انصراف از خرید، بسته بندی محصول نباید باز شده باشد.

  تن پوش، عروسک های پولیشی و کالاهای تست شده قابل مرجوعی نمی باشند.

 پازل ها و اسباب بازی های ساختنی دارای قطعات قابل ساخت، در صورت باز شدن بسته، قابل مرجوعی نمی باشند.

∴ هزینه مرجوعی به عهده مشتری محترم می باشد.

∴ مهلت مرجوعی ۲۴ ساعت از زمان تحویل می باشد.

∴ در هنگام مرجوع کردن کالا ارائه : ۱- اصل فاکتور خرید ۲- جعبه محصول (به صورت سالم)، الزامی می باشد.

∴ پذیرفتن قوانین مرجوعی، به معنای پذیرفتن قوانین ارسال نیز می باشد. (لطفا صفحه مربوطه را مطالعه فرمایید)

نظرات