توجه

دوز توی، بازی برای همه

  • ۱.سفارشاتی که پیش از تاریخ (۱۹) اسفند (۹۸) ثبت گردند، زمان ارسالشان حداقل یک هفته ی کاری می باشد.
  • ۲.برای سفارشاتی که پس از تاریخ (۲۰) اسفند (۹۸) ثبت گردند، تاریخ تحویلشان پس از (۱۵) فروردین (۹۹) خواهد بود.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دوزتوی